რა არის საჭირო ბიზნესის დასაწყებად?

business
by

მიმაგრებულ ფაილში მოცემულია ახალი ბიზნესის დასაწყებისას განსახორციელებელი ქმედებების ჩამონათვალი.

ფაილი მოიცავს  ამოცანების ზოგად ჩამონათვალს. მაგალითად, მასში ერთ-ერთი ამოცანის სახით მოცემულია „სამოქმედო გეგმის  მომზადება”.

 

ბიზნესის დასაწყებად საჭირო ქმედებების ჩამონათვალი

Share